Форми навчання

  1. Інституційна (очна, денна), дистанційна.
  2. Індивідуальна (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж).