Правила прийому

Батькам майбутніх першокласників

Шановні батьки!

Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Ужгородської міської ради Закарпатської області  повідомляє, що прийом  заяв для зарахування учнів до першого класу на 2022/2023 навчальний рік розпочнеться  1 березня 2022 року.

Правила прийому дітей до 1 класу  закладу освіти

 1. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійсню-ється на безконкурсній основі.

2. Адміністрація освітнього закладу зобов’язана вжити заходів до озна-йомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу освіти, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітньогопроцесу.

3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:

Документи, необхідні для зарахування в 1 клас:

 1. Заява одного з батьків дитини, подана особисто (з пред’явленням документу, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал документа).

3. Копія документа, що підтверджує проживання дитини на території обслуговування (під час подання копії пред’являється оригінал документа).

4. Медична довідка No 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. No 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за No 794/18089.

5. Висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності).